ПУК! > Версия за печат > Робинзон Крузо - Даниел Дефо. 1983
ПУК! > Биб. Световна класика за деца и юноши > Робинзон Крузо - Даниел Дефо. 1983

Робинзон Крузо - Даниел Дефо. 1983


29-10-2009, 20:44. Автор: admin

Робинзон Крузо - Даниел Дефо. 1983Робинзон Крузо - Даниел Дефо. 1983. Изд. Отечество, София. Биб. Световна класика за деца и юноши. VІІ изд. Преразказал: Корней Чуковски. Превод: от рус. Георги Жечев (Превод: от рус. изд. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо / Даниель Дефо; The Life and Adventures of Robinson Crusoe / Daniel Defoe). Художник: не е указан. С ил. С портрет на автора. Печат: ДП Г. Димитров, София. Формат: 22 см. (1/16 60х90). Печатни коли: 14. Тираж: 100 115 бр. Подв. Страници: 223 с. Цена: 1.66 лв. // Предговор: За "Робинзон Крузо" - Корней Чуковски - с. 7-8. Послеслов: За човечността на име Робинзон - Юлиан Йорданов - с. 211-218. // В кн. погрешно означено 6. изд. // 1. изд. 1954 г.

Друга корица:Върни се назад