ПУК! > Версия за печат > Дамата с рентгеновите очи – Светослав Минков. 1982
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Дамата с рентгеновите очи – Светослав Минков. 1982

Дамата с рентгеновите очи – Светослав Минков. 1982


14-10-2009, 19:14. Автор: admin

Дамата с рентгеновите очи – Светослав Минков. 1982. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №35. Фантастични разкази. Българска. I изд. Съставител: Огнян Сапарев. Рецензент: Панко Анчев. Редактор: Огнян Сапарев. Редактор на издателството: Гергана Калчева-Донева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Жулиета Койчева. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 15. Страници: 232 с. Цена: 1.50 лв.

Съдържание

 • Светослав Минков като фантаст (предговор) – Огнян Сапарев – стр.5-18
 • Serenade melancolique – стр.19
 • Малвина – стр.28
 • Часовник – стр.33
 • Огнената птица – стр.44
 • Аз и непознатият – стр.47
 • Полунощна история – стр.53
 • Устрел – стр.63
 • Заключени – стр.70
 • Иконите са творби на дявола – стр.74
 • Американското яйце – стр.81
 • Гост – стр.90
 • Ужасът – стр.102
 • Нечиста сила – стр.111
 • Сламеният човек – стр.116
 • Къщата при последният фенер – стр.128
 • Маймунска младост – стр.136
 • Човекът, който дойде от Америка – стр.150
 • Водородният господин и кислородното момиче – стр.167
 • Лунатин!… Лунатин!… Лунатин!… – стр.178
 • Дамата с рентгеновите очи – стр.192
 • Една възможна утопия – стр.203
 • Това се случи в Лампадефория – стр.212
 • Съвсем странна история – стр.222

Анотация

Светослав Минков е забележителен майстор на сатирата, на унищожителния, победоносен сатиричен смях — това остро поразяващо и незаменимо оръжие, от което според думите на Гогол се страхува даже и този, който вече не се страхува от нищо на света.
Светослав Минков е един от най-ярките и своеобразни наши писатели, със своя определена и оригинална творческа физиономия, със свое изпъкващо място и със свой принос в литературното ни развитие.

Връзки


Върни се назад