ПУК! > Версия за печат > Конски гамбит – Уилям Фокнър. 1982
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Конски гамбит – Уилям Фокнър. 1982

Конски гамбит – Уилям Фокнър. 1982


14-10-2009, 19:16. Автор: admin

Конски гамбит – Уилям Фокнър. 1982. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №40. Сборник криминални разкази и повест. Превод: от англ. Герасим Величков. Рецензент: Таня Костова. Редактор: Каталина Събева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Жулиета Койчева. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Тираж: 50 150 бр. Страници: 287 с. Цена: 1.50 лв.

Съдържание

  • От преводача (предговор) – Герасим Величков – стр.?
  • Дим (Smoke, 1932) – стр.?
  • Мънк (Monk, 1937) – стр.?
  • Ръка над водата (Hand Upon the Water, 1939) – стр.?
  • Утре (Tomorrow, 1940) – стр.?
  • Слаб по химия (An Error in Chemistry, 1946) – стр.?
  • Конски гамбит (Knight’s Gambit, 1949) – стр.?

Връзки


Върни се назад