ПУК! > Версия за печат > Живият пясък – Димитрий Биленкин. 1983
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Живият пясък – Димитрий Биленкин. 1983

Живият пясък – Димитрий Биленкин. 1983


14-10-2009, 19:18. Автор: admin

Живият пясък – Димитрий Биленкин. 1983. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №41. Сборник разкази. Съставител: Димитър Пеев. Превод: от рус. Александра Каназирска, Александър Кючуков, Георги Георгиев, Елка Хаджиева, Искра Баева, Мария Георгиева, Мая Халачева, Цвета Пеева (прев. е направен по Марсианский прибой, 1968); Ночь контрабандой, 1971); Проверка на разумность , 1974); Снега Олимпа, 1980) / Димитрий Биленкин). Рецензент: Людмила Стоянова. Редактор: Каталина Събева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактори: Пламен Антонов и Асен Младенов. Коректор: Ани Иванова. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Георги Димитров, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 19.50. Страници: 310 с. Цена: 2.00 лв.

Съдържание

 • Обръщение към читателя (предговор) / прев. Георги Георгиев – стр.5
 • Гениалният дом (Гениальный дом 1976) / прев. Цвета Пеева – стр.11
 • Случаят на Ганимед (Случай на Ганимеде, 1974) / прев. Мария Георгиева – стр.41
 • Не бъдете мистик! (Не будьте мистиком!, 1980) / прев. Искра Баева – стр.67
 • Звезден аквариум (Звездный аквариум, 1974) / прев. Александра Каназирска – стр.90
 • На помощ, Мих. Мих.! (Выручайте, Мих. Мих.!, 1974) / прев. Александър Кючуков – стр.104
 • Операция на съвестта (Операция на совести, 1969) / прев. Мая Халачева – стр.112
 • Напорът на живота (Давление жизни, 1970) / прев. Елка Хаджиева – стр.126
 • Принципът на неопределеността (Принцип неопределенности, 1973) / прев. Цвета Пеева – стр.138
 • Това, което не се случи (То, чего не было, 1971) / прев. Александър Кючуков – стр.167
 • Гледище (Точка зрения, 1980) / прев. Александра Каназирска – стр.178
 • Проблемът за подаръка (Проблема подарка, 1980) / прев. Искра Баева – стр.185
 • Проверка за разум (Проверка на разумность, 1972) / прев. Цвета Пеева – стр.194
 • Неумолимият пръст на съдбата (Неумолимый перст судьбы, 1974) / прев. Александра Каназирска – стр.216
 • Спестовна каса за време (Сберкасса Времени, 1967) / прев. Александър Кючуков – стр.227
 • Да настигнеш орела (Догнать орла, 1973) / прев. Елка Хаджиева – стр.234
 • Живият пясък (Город и волк, 1970) / прев. Цвета Пеева – стр.242
 • Париж си струва една меса (Париж стоит мессы , 1980) / прев. Искра Баева – стр.272
 • На човека е присъщо (Недотрога, 1974) / прев. Цвета Пеева – стр.288
 • Виждащите ни (Видящие нас, 1977) / прев. Мая Халачева – стр.299

Анотация

Българските любители на фантастиката познават Биленкин от страниците на сп. „Космос“ и в-к „Орбита“. Целта на това издание е да представи по-цялостно този оригинален фантаст и безспорно талантлив писател — тук са включени разкази от четирите сборника на Дм. Биленкин,излезли в „Библиотека советской фантастики“. Това са произведения за първите космически обитатели, за всепроникващата сила на тяхното знание и тежката отговорност на труда им, за това, как в най-сложните ситуации побеждават разумът, човечността и мъжеството.

Връзки


Върни се назад