ПУК! > Версия за печат > Верблюд – Йордан Радичков. 1984
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Верблюд – Йордан Радичков. 1984

Верблюд – Йордан Радичков. 1984


14-10-2009, 19:31. Автор: admin

Верблюд – Йордан Радичков. 1984. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №55. Сборник разкази и новели. Българска. I изд. Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев. Редактор: Панко Анчев. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Ани Иванова. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 19. Страници: 304 с. Цена: 1.50 лв.

Съдържание

 • „Там, дето живеят верблюди…” (предговор) – Панко Анчев – стр.5-10
 • Верблюд – стр.11
 • Бибино лице – стр.22
 • Кучето зад каруцата – стр.29
 • Януари – стр.33
 • Дървоядецът – стр.41
 • Студено – стр.45
 • Белег от бълха – стр.50
 • Йероглиф – стр.61
 • Януарско яйце – стр.64
 • Водопойка – стр.72
 • Торлак пише писмо до торлаците – стр.80
 • Суматоха – стр.89
 • Странно летящи – стр.96
 • Тенец – стр.100
 • Убий мухата! – стр.108
 • Автострадата – стр.116
 • Падането на Икар – стр.125
 • Японски хотел – стр.139
 • Нощна паша – стр.155
 • Дефилето – стр.167
 • Дърворезачката – стр.192

Анотация

Светът на Йордан Радичков е фантастичен свят. Населен с невероятни същества, той се крепи на народностните представи за добро и зло, за красиво и грозно. Човекът в него се приобщава към новото трудно, защото е здраво свързан с бита и нравите на своите предци. Минало, настояще и бъдеще се смесват, борят се за надмощие. И макар че времето тече неумолимо и техническите нововъведения навлизат все по-мощно, човекът в творчеството на Радичков се съпротивлява упорито, като изгражда своя фантастичен мир.

Разказите и новелите в тази книга разкриват богатството на Радичковото въображение, доказва силата и изобретателността на неговата неизчерпаема фантазия.

Връзки


Върни се назад