ПУК! > Версия за печат > Белият гущер – Павел Вежинов. 1985
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Белият гущер – Павел Вежинов. 1985

Белият гущер – Павел Вежинов. 1985


14-10-2009, 20:01. Автор: admin

Белият гущер – Павел Вежинов. 1985. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №61. Сборник разкази и повести. Българска. I изд. Съставител: Христо Стефанов. Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев. Редактори: Каталина Събева, Валентин Кържилов. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Паунка Камбурова. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 31. Тираж: 60 112 бр. Страници: 496 с. Цена: 2.50 лв.

Съдържание

  • Космосът на човека (предговор) – Христо Стефанов – стр.5-11
  • В една тъмна нощ – стр.13
  • Историята на едно привидение – стр.36
  • В един есенен ден по шосето – стр.60
  • Сините пеперуди – стр.82
  • Белият гущер – стр.141
  • Когато си в лодката – стр.287
  • Бариерата – стр.369

Анотация

Библиотека „Галактика“ за втори път и съвсем заслужено представя Павел Вежинов. Освен два от разказите и новелата „Сините пеперуди“ от едноименния сборник, в книгата са включени още два разказа и повестите „Бариерата“ и „Белият гущер“. С всички тези произведения авторът по безспорен начин е доказал, че със средствата на фантастиката артистично и убедително могат да се откроят, разгърнат и разтълкуват най-наболелите нравствени проблеми на съвременното човечество. Това е фантастика, която пряко откликва и служи на днешния ден.

Връзки


Върни се назад