ПУК! > Версия за печат > Невидимият кръг – Бернд Улбрих. 1985
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Невидимият кръг – Бернд Улбрих. 1985

Невидимият кръг – Бернд Улбрих. 1985


14-10-2009, 20:09. Автор: admin

Невидимият кръг – Бернд Улбрих. 1985. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №67. Сборник разкази. Немска (ГДР). I изд. Съставител: д-р Светослав Славчев. Превод: от нем. Виолета Тончева, Лидия Капонова (прев. е направен по Der Unsichtbare Kreis, 1977, Verlag Das Neue Berlin); Störgröße M , 1980, Verlag Das Neue Berlin) и Der Mann von Anti, 1980, Verlag Das Neue Berlin) / Bernd Ulbrich). Редактори: Федя Филкова, София Тоцева. Редактор на издателството: Гергана Калчева-Донева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Паунка Камбурова. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 21.50. Страници: 338 с. Цена: 2.00 лв.

Съдържание

  • Вместо предговор (предговор) – Светослав Славчев – стр.5
  • Планета от клас Земя (Planet der Klasse Erde, 1980) / пре. Виолета Тончева – стр.9
  • Степен на смущение "Човек" (Störgröße M, 1980) / прев. Виолета Тончева – стр.47
  • Невидимият кръг (Der unsichtbare Kreis, 1977) / прев. Лидия Капонова – стр.102
  • Недоразумението (Das Mißverständnis, 1977) / прев. Виолета Тончева – стр.142
  • Авария (Havarie, 1977) / прев. Лидия Капонова – стр.166
  • Омагьосаният котарак (Der verhexte Kater, 1975) / прев. Лидия Капонова – стр.193
  • Лейтенант Динкли (Zivilleutnant Dincklee, 1980) / прев. Виолета Тончева – стр.236
  • Оцелелите (Die Überlebenden, 1977) / прев. Лидия Капонова – стр.297

Анотация

Сборникът „Невидимият кръг“ включва осем разказа, обединени от една обща тема — междузвездни пътешествия и открития. Но обстановката, в която авторът разполага своите герои, свръхмодерната техника, която те използват, са само фон, на който ярко и задълбочено се разкриват човешките съдби и характери, сложните човешки взаимоотношения.

Написани увлекателно, разказите завършват едва ли не неочаквано, предизвиквайки читателя да доразвие оригиналната авторова идея.

Връзки


Върни се назад