ПУК! > Версия за печат > Сърцето в картонената кутия – Светослав Минков и Константин Константинов. 1986
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Сърцето в картонената кутия – Светослав Минков и Константин Константинов. 1986

Сърцето в картонената кутия – Светослав Минков и Константин Константинов. 1986


14-10-2009, 20:12. Автор: admin

Сърцето в картонената кутия: Роман–гротеска в седем невероятни приключения – Светослав Минков и Константин Константинов. 1986. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №71. Роман. Българска. ІІ изд. Редактор: Гергана Калчева-Донева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректор: Паунка Камбурова. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 7. Тираж: 50 110 бр. Страници: 110 с. Цена: 1.00 лв.

Съдържание

  • Отровата на златната стрела (предговор) – Панко Анчев – стр.5
  • Сърцето в картонената кутия – К. Константинов, Св. Минков – стр.9

Анотация

Константин Константинов , 1890–1970) и Светослав Минков, 1902–1966) са безспорни класици на новата българска литература. Всеки поотделно ни е завещал значимо и талантливо написано творчество.

Съвместният им роман „Сърцето в картонената кутия“ е написан през 1933 година, когато Европа изживява събития с трагични последици. Чрез него двамата български писатели отправят послание към своите читатели за повече човещина и любов между хората.

Бележки

  • На корицата авторите указани като К. Константинов и Св. Минков.
  • 1 изд. 1933. Модерна домакиня, София.
  • В книгата е указано 2 изд., но през 1939 има издание на Съюза на българските писатели. Книгата е издавана също през 1983 в сб. "Игри а сенките".

Връзки


Върни се назад