ПУК! > Версия за печат > Планетата на двойниците – Карен Симонян. 1987
ПУК! > Биб. Галактика / Книги он-лайн > Планетата на двойниците – Карен Симонян. 1987

Планетата на двойниците – Карен Симонян. 1987


14-10-2009, 20:30. Автор: admin

Планетата на двойниците – Карен Симонян. 1987. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №85. Роман и разкази. Съветска-арменска. I изд. Съставител: Агоп Мелконян. Превод: от арменски Агоп Орманджиян (Ներսես Մաժան դեղագործը, 1974; Մոգական պատմություն, 1980 / Կարեն Սիմոնյան). Редактор: Светлана Тодорова. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Пламен Антонов. Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 20. Страници: 320 с. Цена: 2.00 лв.

Съдържание

  • В търсене на доброто начало (предговор) – Агоп Мелконян – стр.5-8
  • Планетата на двойниците (Ներսես Մաժան դեղագործը, 1972, роман) – стр.9
  • Ние няма да се разберем (разказ) – стр.283
  • Плесен (разказ) – стр.297
  • Тъга (разказ) – стр.306
  • Ливадата (Մարգագետին, 1968, разказ) – стр.313

Анотация

Романът „Планетата на двойниците“ , 1974 г.) е признат единодушно от читатели и критици за връх в творческото развитие на изтъкнатия арменски писател фантаст Карен Симонян, 1936 г.). Криминално-фантастичният сюжет, увлекателната интрига са само основата, на която авторът изгражда своеобразна философска притча за едно възможно бъдеще на човечеството. Чрез мрачната картина на обществото на роботите двойници, населяващи сивата планета Лета, писателят изразява тревогата си за бъднините на нашата Земя, застрашена от нравствена деградация и зле насочено технизиране. Цялото произведение е пронизано от идеята, че хората са длъжни да опазят за идните поколения не само Земята и нейните богатства, но и човешката памет, и всички прости, ала вечни човешки ценности.

Четирите разказа, включени в сборника, обогатяват представата ни за творческия лик на Карен Симонян и са своеобразно продължение на идейния замисъл на романа.

Връзки


Върни се назад