ПУК! > Версия за печат > Капитанът - Чарлз Сийлсфилд. 1981
ПУК! > Изд. Георги Бакалов, Варна > Капитанът - Чарлз Сийлсфилд. 1981

Капитанът - Чарлз Сийлсфилд. 1981


26-05-2015, 12:45. Автор: admin

Капитанът - Чарлз Сийлсфилд. 1981. Изд. Георги Бакалов, Варна. Роман за юноши. Немска. I изд. Превод от нем. Веселин Радков (Der Kapitän / Charles Sealsfield, 1841; Verlag Neues Leben Berlin, 1976). Редактор: Гергана Калчева-Донева. Художествен редактор: Иван Кенаров. Технически редактор: Добринка Маринкова. Коректор: Денка Мутафчиева. Художник: Антоанета Радоева. С ил. Печат: ПК Димитър Благоев, София. С ил. Формат: 60×90/16. Печатни коли: 4.50. Тираж: 100 150 бр. Страници: 68 с. Цена: 0.35 лв.

Съдържание

  • Капитанът
  • Великият непознат Чарлз Сийлсфилд (послеслов) - Веселин Радков

Връзки


Върни се назад