ПУК! > Версия за печат > Гост - Игор Росоховатски. 1981
ПУК! > Биб. Фантастика > Гост - Игор Росоховатски. 1981

Гост - Игор Росоховатски. 1981


29-10-2009, 22:40. Автор: admin

Гост - Игор Росоховатски. 1981Гост - Игор Росоховатски. 1981. Изд. Народна младеж, София. Биб. Фантастика, №7. Повест. Руска. І изд. Превод: от рус. Иван Жечев (Гость / Игорь Росохoватский, 1979, Молодая гвардия, Москва). Редактор: Анна Сталева. Художествен редактор: Димитър Чаушов. Технически редактор: Таня Янчева. Коректор: Виолета Славчева. Художник: Димитър Трендафилов. С ил. Печат: Димитър Найденов, Велико Търново. Формат: 60×84/16. Печатни коли: 12.50. Тираж: 50 150 бр. Страници: 200 с. Цена: 1.48 лв.


Върни се назад