ПУК! > Версия за печат > Избрани фантастични произведения в два тома. Том 1 – Станислав Лем. 1988
ПУК! > Избрано в 2 т. - Станислав Лем > Избрани фантастични произведения в два тома. Том 1 – Станислав Лем. 1988

Избрани фантастични произведения в два тома. Том 1 – Станислав Лем. 1988


19-11-2009, 17:59. Автор: admin

Избрани фантастични произведения в два тома. Том 1 - Станислав Лем. 1988. Изд. Народна младеж, София. Съставител: Лина Василева. Превод: Лина Василева, Огнян Сапарев, Андреана Радева, Павел Николов. Художник: Текла Алексиева. Формат: 60х90/16. Печатни коли: 24.50. Страници: 290 с. Цена: --- лв.

Съдържание

 • Феноменът Станислав Лем (предговор) - Огнян Сапарев - стр. 5-13
 • Из "Звездни дневници":
 • От издателството / превод:: Лина Василева - стр. 17
 • Седмо пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 19
 • Осмо пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 31
 • Осемнадесето пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 45
 • Двадесето пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 54
 • Двадесет и второ пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 84
 • Двадесет и осмо пътешествие / превод:: Лина Василева - стр. 94
 • Из "Спомените на Ийон Тихи":
 • Професор Коркоран / превод: Лина Василева - стр. 113
 • Професор Зазул / превод: Лина Василева - стр. 123
 • Доктор Диагор / превод: Павел Николов - стр. 130
 • Из "Разказите на пилота Пиркс":
 • Терминус / превод: Андреана Радева - стр. 149
 • Лов / превод: Андреана Радева - стр. 149
 • Ананке / превод: Андреана Радева - стр. 205
 • Соларис (роман) / превод:: Андреана Радева - стр. 249

Вътрешна корица

Избрани фантастични произведения в два тома. Том 1 – Станислав Лем. 1988

Връзки


Върни се назад