ПУК! > Версия за печат > Фалшификаторът от Черния кос - Хаим Оливер. 1984
ПУК! > Биб. Лъч > Фалшификаторът от Черния кос - Хаим Оливер. 1984

Фалшификаторът от Черния кос - Хаим Оливер. 1984


3-12-2009, 16:45. Автор: admin

Фалшификаторът от Черния кос - Хаим Оливер. 1984Фалшификаторът от Черния кос - Хаим Оливер. 1984. Изд. Народна младеж, София. Биб. Лъч: Разузнавачески и приключенски романи и повести, №69. Роман. ІІ изд. Редактор: Нина Андонова. Художествен редактор: Стойчо Желев. Технически редактор: Елена Млечевска. Коректор: Мария Стоянова. Художник: Роберто Андреев. Печат: ДП Димитър Благоев, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 19.50. Тираж: 30 000 бр. Страници: 312 с. Цена: 1.54 лв. // 1. изд. 1969 г.


Върни се назад