ПУК! > Версия за печат > Червей под есенен вятър - Любомир Николов. 1986
ПУК! > Биб. Фантастика > Червей под есенен вятър - Любомир Николов. 1986

Червей под есенен вятър - Любомир Николов. 1986


29-10-2009, 23:09. Автор: admin
Червей под есенен вятър - Любомир Николов. 1986Червей под есенен вятър - Любомир Николов. 1986. Изд. Отечество, София. Биб. Фантастика, №37. Научнофантастична повест. Художник: Стоян Стоянов. С ил. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 17 см. (70х100/32). Печатни коли: 12. Страници: 191 с. Тираж: 62 117 бр. Цена: 0.65 лв. // Послеслов: Отговорността на твореца - Асен Милчев - с. 185-188. // Книгата е носител на наградата "Еврокон" за 1987 год.

Върни се назад