ПУК! > Версия за печат > Зеленият вампир - Петър Бобев. 1987
ПУК! > Биб. Фантастика / Книги он-лайн > Зеленият вампир - Петър Бобев. 1987

Зеленият вампир - Петър Бобев. 1987


29-10-2009, 23:13. Автор: admin

Зеленият вампир - Петър Бобев. 1987. Изд. Отечество, София. Биб. Фантастика. Научнофантастичен роман. Българска І изд. Рецензенти: Васил Райков, Любомир Пеевски. Редактор: Станимира Пенева. Художествено оформление: Васил Миовски. Художествен редактор: Борис Бранков. Технически редактор: Георги Нецов. Коректор: Мая Халачева. Художник: Димитър Бакалов. С ил. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 12. Тираж: 60 117 бр. Страници: 176 с. Цена: 0.47 лв.

Съдържание

  • Зеленият вампир – Петър Бобев – стр.5
  • Земната фантастика на Петър Бобев (послеслов) – Елена Коларова – стр.171-1974

Връзки


Върни се назад