ПУК! > Версия за печат > Розата и пръстенът или историята на принц Глупендрино и принц Кискио: Представление за големи и малки деца, насядали вечер край камината – Уилям Текъри. 1991
ПУК! > Изд. Отечество, София > Розата и пръстенът или историята на принц Глупендрино и принц Кискио: Представление за големи и малки деца, насядали вечер край камината – Уилям Текъри. 1991

Розата и пръстенът или историята на принц Глупендрино и принц Кискио: Представление за големи и малки деца, насядали вечер край камината – Уилям Текъри. 1991


23-11-2009, 18:55. Автор: admin
Розата и пръстенът или историята на принц Глупендрино и принц Кискио: Представление за големи и малки деца, насядали вечер край камината - Уилям Текъри. 1991. Изд. Отечество, София. Приказен роман. Прeв. от англ. Георги Рупчев (Прев. е направен от The Works of William Makepeace Thackeray / William Makepeace Thackeray). Художник: Уйлям Текери. С ил. Формат: 20 см. Страници: 144 с. Цена: 6.00 лв. ISBN: 954-419-003-1 (Подв.).
Върни се назад