Каталог » И » ПУК!
ПУК!
"Има книги, които всеки човек трябва
да прочете на младини. Това са книгите,
издържали проверката на времето..."
 » Каталог » И


Търсене в сайта

Личен кабинет

Станете редактор :)

Ако забележите някъде грешки (правописни, стилистични, логически...) можете да ни помогнете чрез връзка "Открили сте грешка? Съобщете ни", която се намира в пълната версия на статиите (бутонът с балонче и удивителен).

Ако се отнася за конкретно изречение, можете да селектирате определения текст, след което да натиснете Ctrl+Enter. Ще се отвори прозорец, в който можете да напишете в какво се състои грешката (селектираният текст няма да се вижда в прозореца, но ще го получим в административния панел на системата).

Системата може да се ползва също и за допълнения към библиографските записи.

Благодарим ви предварително!

Нови автори

Архиви

Анкета

Кой е любимият ви български фантаст (до 1990-те)?

 

Азбучен каталог

Ново в Нашето детство

inform_detstvoto

Кой е на линия?

File engine/modules/snippets/whoonline.php not found.


История на цифрите - Ласло Филеп, Гюла Березнай. 1988

История на цифрите - Ласло Филеп, Гюла Березнай. 1988. Изд. Техника, София. Биб. Калейдоскоп, №9. Научнопопулярно четиво. Унгарска. І изд. Превод: унг. Георги Димков (A szamiras tortenete / Laszlo Filep, Gyula Bereznai). С ил., факс., табл. Печат: В. Александров, Враца. Формат: 70×90/32. Страници: 148 с. Цена: 1,12 лв. // С послеслов от Владимир Попов, Неделчо НеделчевИ под леда реката тече – Миервалдис Бирзе. 1962

И под леда реката тече – Миервалдис Бирзе. 1962И под леда реката тече – Миервалдис Бирзе. 1962. Изд. Народна култура, София. Биб.Народна книга. Повест. Превод: от рус. Донка Станкова (И под льдом река течет / Миервалдис Бирзе, 1957). Художник: Росица Тодорова. С ил. Тираж: 10 080 бр. Формат: 16.5х12 см. Страници: 168 с. Цена: --- лв. // Съдържа също: послеслов от П. ЗейлеИзбрани произведения: В 2 тома. Том 2. Златоперко - Леда Милева. 1980

Избрани произведения: В 2 тома. Том 2. Златоперко - Леда Милева. 1980. Изд. Български писател, София. Пиеси за деца. Художник: Любен Зидаров. Страници: 335 с. Цена: --- лв.Избрани произведения: В 2 тома. Том 1. Три букви - Леда Милева. 1980

Избрани произведения: В 2 тома. Том 1. Три букви - Леда Милева. 1980. Изд. Български писател, София. Стихотворения, приказки и поеми за деца. Художник: Любен Зидаров. Страници: 239 с. Цена: --- лв. // С предговор от Николай ЯнковИзбрани произведения в два тома. Том 1 - Александър Беляев. 1977

Избрани произведения в два тома. Том 1 - Александър Беляев. 1977Избрани произведения в два тома. Том 1 - Александър Беляев. 1977. Изд. Народна младеж, София. Съставител: Наташа Манолова. Превод: от рус. Йосиф Събев, Дона Минчева (прев. направен по Собрание сочинения в восьм томах - том 1 , 1963, Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия); Голова професора Доуэля; Человек-амфибия / Александр Беляев). Редактор: Стоянка Полонова. Оформление: Иван Марков. Художествен редактор: Асен Стоилов. Технически редактор Гинка Григорова. Коректор: Лилия Вълчева. Художник: Петър Рашков (корица). Формат: 1/16 60/84. Подв. Страници: 304 с. Цена: --- лв.Избрани произведения в 3 тома. Том 2. Човекът с обърната устна: Избрани разкази – Артър Конан Дойл. 1991

Избрани произведения в 3 тома. Том 2. Човекът с обърната устна: Избрани разкази - Артър Конан Дойл. 1991. Изд. Отечество, София. Сборник разкази. Английска. І изд. Съставител: Красимира Тодорова. Превод: от англ. Красимира Тодорова. Редактор: Красимира Абаджиева. Художествен редактор: Васил Миовски. Технически редактор: Костадинка Апостолова. Коректор: Мая Халачева. Художник на корицата и оформление: Христо Жаблянов. Печат: ДФ Георги Димитров-90, София. Формат: 16/60/90. Печати коли: 9.5. Страници: 151 с. Цена: 9.90 лв. ISBN: 954-419-001-5Избрани произведения в 3 тома. Том 1. Етюд в червено. Знакът на четиримата – Артър Конан Дойл. 1990

Избрани произведения в 3 тома. Том 1. Етюд в червено. Знакът на четиримата - Артър Конан Дойл. 1990. Изд. Отечество, София. Повести. Английска. І изд. Съставител: Красимира Тодорова. Превод: от англ. Огняна Иванова (A Study in Scarlet, 1887); The Sign of Four, 1890) / Arthur Conan Doyle). Рецензент: Красимира Тодорова. Редактор: Красимира Абаджиева. Художествен редактор: Васил Миовски. Технически редактор: Методи Андреев. Коректор: Мая Халачева. Художник на корицата и оформление: Христо Жаблянов. Печат: ДП Георги Димитров, София. Формат: 16/60×90. Печати коли: 15. Страници: 184 с. Цена: 3.80 лв.

Съдържание

 • Етюд в червено - стр.5
 • Знакът на четиримата - стр.97


Избрани творби за деца: Птичи хор. Вълчи вървища. Лесньо – Добри Жотев. 1971

Избрани творби за деца: Птичи хор. Вълчи вървища. Лесньо – Добри Жотев. 1971Избрани творби за деца: Птичи хор. Вълчи вървища. Лесньо - Добри Жотев. 1971. Изд. Български писател, София. Сборник. Редактор: Кръстьо Станишев. Художник: Стоян Илиев. Формат: 20 см. Страници: ---- с. Цена: ---- лв.Избрани творби в 5 тома. Том V - Чарлс Дикенс. 1984

Избрани творби в 5 тома. Том V - Чарлс Дикенс. 1984. Изд. Народна култура, София. Съставител: Людмила Евтимова. Английска. І и ІІ изд. Превод: от англ. Пепа Дочева; Нели Доспевска; Димитър Стефанов (Sketches by Boz, 1836); A Christmas Carol, 1843); А Tale of Two Cities, 1859) / Charles Dickens (????, Oxford University Press, London). Редакционна колегия: Владимир Филипов, Жени Божилова, Леда Милева. Редактори: Людмила Евтимова, Мариана Неделчева, Юлия Стефанова. Художник-редактор: Ясен Васев. Технически редактор: Йордан Зашев. Коректор: Наталия Кацарова. Художник: Филип Малеев. Печат: ДП Димитър Благоев, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 48. Страниц: --- с. Цена: 5.68 лв.
Съдържание

 • Скици от Боз (разкази)
  • Енорийският надзирател. Парната машина. Учителят (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Помощникът на енорийския свещеник. Старата дама. Капитанът в оставка (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Избори за енорийски надзирател (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Женските дружества (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Последният файтонджия и първият кондуктор на омнибус (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Посещение в Нюгейт (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Мисли за хората (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Мис Евънс и „орелът“ (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Салонният оратор (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Сбъркалата модистка (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Школата по танци (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Благородните бедняци (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Гуляй за цяла нощ (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Пансионът (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Чувство (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Семейство Тъгс в Рамсгейт (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Хорейшо Спаркинс (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Черното було (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Екскурзия с параход (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Мисис Джоузеф Портър (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Случка от живота на мистър Уоткинс Тотъл (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Кръщавката в Блумсбъри (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
  • Смъртта на пияницата (Превод: от англ. Пепа Дочева) - стр.?
 • Коледна песен (Превод: от англ. Нели Доспевска) - стр.?
 • Повест за два града (Превод: от англ. Димитър Стефанов) - стр.?


Избрани произведения в два тома. Том 2 - Александър Беляев. 1977

Избрани произведения в два тома. Том 2 - Александър Беляев. 1977Избрани произведения в два тома. Том 2 - Александър Беляев. 1977. Изд. Народна младеж, София. Съставител: Наташа Манолова. Превод: от рус. Асен Траянов, Димитър Горчивкин (прев. направен по Собрание сочинения в восьм томах - том 2 , 1963, Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1940, Советский писатель Ленинград). Редактор: Стоянка Полонова. Оформление: Иван Марков. Художествен редактор: Асен Стоилов. Технически редактор Гинка Григорова. Коректор: Лилия Вълчева. Художник: Петър Рашков (корица). Печат: ДП Тодор Димитров, София. Формат: 20 см. Подв. Страници: 355 с. Цена 1.34 лв.


Кога ще порасна? - Петър Стъпов. 1983Коала - Пелин Велков. 1971Капитанът - Чарлз Сийлсфилд. 1981Златната роза - Константин Паустовски. 1968Тайната команда - Димитър Гулев. 1977Едно произшествие - Марчо Николов. 1980Ятаганът на емира - Георгий Брянцев. 1963Големи и малки - Димитър Добревски. 1963Гатанки - Мария Георгиева. 1985